Filozoficzny zeszyt
Powrót do strony głównej

 

Fiolzofia przyrody:

1) Nieożywionej - Rozważa w przyrodzie wszystko w abstrahowaniu od momentu, czy coś tam żyje, czy nie żyje. Bada własności bytów materialnych, materię, ogół ciał. Pojawiają się tu zagadnienia przestrzeni, czasu, ruchu, struktura ciał materialnych, pojęcie prawa przyrody, zagadnienie determinizmu, pojęcie przyczynowości., nieskończoności lub skończoności kosmosu.

2) Ożywionej - Najważniejsze jest filozoficzne studiowanie bytów obdarzonych życiem. Analizuje podobieństwa i różnice między materią martwą i żywą, problem istoty życia, antyczna natura życia, problem powstania życia, ewolucja życia, zagadnienia związane z pochodzeniem człowieka, ale tylko od strony somatycznej, określenie przyczynowości, determinizmu i celowości żywej przyrody.

 

Najważniejsze problemy z zakresu języka przyrody nieożywionej, to; ciało, przestrzeń, czas i ruch.

- ciała - istoty rozciągłe, stąd podzielne, ale także współrozciągłe, a więc zajmują miejsce i tworzą przestrzeń. Są ruchome. Ich współrozciągłość jest zmienna.

- czas - jest wieloznaczny i rozumiany na co najmniej sześć sposobów:

1) chwila, punkt czasowy.

2) okres, odcinek, interwał czasowy, czyli zbiór chwil.

3) trwanie, albo długość okresu czasu, np. czas biegu na sto metrów

4) wszechobejmujące trwanie rzeczywistości, albo zbiór interwałów czasowych, albo zbiór wszystkich punktów czasowych.

5) tomiści - czas, to czas bytów materialnych

                - wieczność - czas bytów duchowych

                - wiekuistość Boga.

6) Św. Augustyn odrzuca pojęcia przeszłości i przyszłości, za to rozróżnia trzy rodzaje teraźniejszości:

-teraźniejszość rzeczy przeszłych

-teraźniejszość rzeczy obecnych

-teraźniejszość rzeczy przyszłych

Świat materialny, ma tylko teraz, ciągłe teraz - rzeczywistość to punkt, który się przesuwa jak kula.

 

Rozróżnia się przestrzeń, czas i ruch zewnętrzny, zwany geofizycznym i wewnętrzny zwany przeżywanym.

1) przestrzeń, czas i ruch geofizyczny

W dziejach filozofii były trzy stanowiska w sprawie przestrzeni i czasu.

a) absolutne - absolutny czas, absolutna przestrzeń. I przestrzeń i czas były podmiotami i miały charakter substancjalny. Wyobrażano sobie, że nawet gdyby nie było niczego materialnego w świecie, to i tak byłaby przestrzeń i czas. (Isaak Newton)

b) przestrzeń i czas są atrybutami czegoś innego - rzeczywistości materialnej (Arystoteles) Potem głosili ją Kartezjusz, Leibniz.

c) relatywistyczna koncepcja przestrzeni i czasu (od Einsteina) - przestrzeń i czas są ujęte jako pewna relacja, która zachodzi między materią, a obserwatorem. Bez obserwatora nie ma ani przestrzeni, ani czasu - Tak samo jak i bez materii nie ma przestrzeni i czasu. (najnowsza) Czas i przestrzeń traktowane równorzędnie jako czaso-przestrzeń - czterowymiarowe „coś”. Pojęcia równoczesności zdarzeń zależy od układu odniesienia do obserwatora, stąd dla różnych obserwatorów czas może płynąć różnie.

2) przestrzeń, czas i ruch przeżywany

a) czas biologiczny - kolejne stany organizmu od jego narodzin do śmierci. Składają się na ten czas różnego rodzaju ruchy postępowe i nieodwracalne, takie jak ruch żołądka, bicie serca, itp. mówi się tu wręcz o zegarze biologicznym.

b) czas psychologiczny - subiektywne poczucie trwania, długości jakiegoś przeżycia, niezależnie od obiektywnie mierzonej długości czasu fizycznego. Czas zależny od tego czy zdarzenia przeżywamy jako przyjemne, czy jako przykre.

 

Przyroda nieorganiczna odznacza się najmniejszym stopniem jednostkowym. Np. kupa piachu. Są dwa modele stosowane do przyrody: atomistyczne i hylemorficzne. Coś ma części, ma materię i formę. Fizycy poszli po linii zapoczątkowanej przez Demokryta - atomistycznej, pewnie dlatego, że wszyscy próbują wytłumaczyć rzeczywistość, jako zespół podzespołów. W naszych czasach mówi się o strukturze cząstkowo - polowej, mówi się o kwantach energii, albo o polach, rzeczywistość jest agregatem pól, centr energetycznych. Cząstka stanowi maksimum energii skupionej w danym obszarze pola (odpowiednik monady).


 
  1. Posiadasz ciekawe materialy ? Podziel sie z nami 
  2. Mapa strony, alfabetyczny spis
  3. Podziekowania
  4. Zawartosc strony w postaci : pdf, archiwum winrar


Strona "Filozoficzny zeszyt" powstała w 2003